Tinh Dầu Hoắc Hương – 2012

Phan Lâm, Bình Thuận

Địa hình Bình Thuận chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, địa hình hẹp ngang kéo theo hướng đông bắc – tây nam, phân hoá thành 4 dạng địa hình chính gồm đất cát và cồn cát ven biển chiếm 18,22%, đồng bằng phù sa chiếm 9,43%, vùng đồi gò chiếm 31,65% và vùng núi thấp chiếm 40,7% diện tích đất tự nhiên.

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Khí hậu nơi đây phân hóa thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. nhưng trên thực tê mùa mưa chỉ tập trung vào 3 tháng 8, 9 và tháng 10, vì vậy mùa khô thực tế thường kéo dài.

Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa, mùa mưa thì nước sông chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô hạn. Tỉnh có sáu sông lớn là sông Lũy, sông Lòng Sông, sông Cái và Sông Cà Ty, sông La Ngà, sông Phan,. (nguồn vi.wikipedia.org/wiki/Bình_Thuận)

Phan Lâm, vùng triển khai dự án

Những Dự án Vùng nguyên liệu đã và đang được đầu tư và triển khai

Khảo sát, lấy mẫu đất

Những Dự án Vùng nguyên liệu đã và đang được đầu tư và triển khai

Triển khai

 

In-vitro

Những Dự án Vùng nguyên liệu đã và đang được đầu tư và triển khai

Trồng trọt

Chăm sóc

Thu hoạch

Những Dự án Vùng nguyên liệu đã và đang được đầu tư và triển khai

Chiết suất

Chiết suất tinh dầu Hoắc Hương

 

B I O R E M A K E
TINH DẦU HOẮC HƯƠNG NGUYÊN CHẤT – PATCHOULI ESSENTIAL OIL
100% Tinh dầu tự nhiên, không hoá chất, không pha trộn, không có cồn

 

Tham khảo thêm: