BIOREMAKE

Dự Án Phan Lâm, Bình Thuận

Tinh Dầu Hoắc Hương – 2012 Phan Lâm, Bình Thuận Địa hình Bình Thuận chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ