Chính Sách Riêng Tư

Bằng việc đăng ký mua sản phẩm trên trang https://bioremake.com, bạn đồng ý cho phép BIOREMAKE thu thập và bảo mật thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn, đồng thời, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phạm vi thu thập thông tin:

 • Công ty BIOREMAKE không bán, chia sẻ hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân của người Bạn khi thu thập trên trang https://bioremake.com cho một bên thứ ba nào khác.
 • Khi người dùng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà https://bioremake.com thu thập bao gồm:
  • (i) Họ và tên;
  • (ii) Địa chỉ Email
  • (iii) Số điện thoại;
  • (iv) Địa chỉ liên lạc;
  • (v) Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
  • (vi) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website https://bioremake.com
  • (vii) Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Đối với thông tin cá nhân, công ty bioremake chỉ xóa đi dữ liệu này nếu quý Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi về mail: bioremake@gmail.com                     
 • Ngoài trường hợp trên, Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của website https://bioremake.com

Địa chỉ của đơn vị quản lý thông tin cá nhân:

 • Công ty TNHH BioRemake
 • Địa chỉ: 63/1C, đường 36, P.Linh Đông, TP Thủ Đức
 • Điện thoại: 028 6686.2855
 • Email: bioremake@gmail.com