Chính sách Chung

1. Nguyên tắc hoạt động

Website Thương mại điện tử bán hàng (“TMĐT”) bioremake.com do Công ty TNHH Bioremake (“Công ty”) xây dựng hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả Khách hàng có nhu cầu mua hàng của Bioremake.

Sản phẩm, dịch vụ được kinh doanh và giới thiệu tại bioremake.com do Công ty TNHH Bioremake sản xuất, cung cấp, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Hoạt động mua bán tại bioremake.com được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Quy định chung

Website Thương Mại Điện Tử bioremake.com do Công ty TNHH Bioremake là chủ sở hữu, phát triển và vận hành.
Định nghĩa chung:

  • “Người bán” là Công ty TNHH Bioremake – đơn vị sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên website.
  • “Khách hàng” Là người truy cập trên trang website này để tìm hiểu và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định và chính sách đăng tải trên bioremake.com tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website Thương Mại Điện Tử bioremake.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong các Quy định và chính sách đăng tải.

3. Đồng ý và Chấp thuận

Khách hàng đồng ý rằng khách hàng đã đọc và hiểu Quy định chính sách này và đồng ý và chấp thuận việc sử dụng dịch vụ của Bioremake, xử lý và chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng theo Quy định chính sách này.

Bioremake có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Quy định chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Quy định chính sách cập nhật trên Bioremake.com. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Bioremake, tiếp tục sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Bioremake sau khi Quy định chính sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, như vậy có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến quy định chính sách bảo mật của bioremake.com, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua email: bioremake@gmail.com hoặc hotline: 028 6686 2855 – 0902 72 1004.

Trân trọng!